CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Monday, September 22, 2014

Kinh nghiệm dành cho những bạn mới chập chững tìm hiểu đạo.

Có vô số người thích lảm nhảm nói về đạo (tôi là một thí dụ.) Để khỏi bị đau đầu vì những lời lảm nhảm này thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là:

Chỉ tin những kẻ nói ít, không tin những kẻ nói dài dòng văn tự.


Kẻ càng không hiểu gì cả thì càng có xu hướng nói dài, còn người đã hiểu thì không nói dài vì họ biết vì sao không nên nói dài. 

Túm lại là vậy.

2 comments:

  1. "Suốt 49 năm giáo hóa, thật ra ta chưa từng nói một lời nào"

    ReplyDelete
  2. Đọc xong không hiểu gì luôn. Mình là người không hiểu đạo rồi :(

    ReplyDelete