CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, September 1, 2014

Saving Tips for Backpackers (English version)

Lưu ý: Bài này không phải do tôi viết mà do tôi chôm ở trên mạng. Bài viết bằng tiếng Anh và tôi làm biếng dịch ra tiếng Việt. Do đó các bạn chịu khó đọc tiếng Anh nghen!

Bài được chôm từ trang web này

Do you have a dream of travelling and visiting different cities? Is there an island, a country or even a continent that you always wanted to backpack? Backpacking is a great way to travel and visit new places on a budget, however, knowing that you will be out of work for the time of your travels; you need to save up some money for your trip. Here are some saving tips for backpackers.

Open up a new savings account: 
This new account will only use to accumulate money for your travel. Check with your bank on the accounts options and pay attention to cash isa rates; if possible pick something that gives best possible interest. In many cases, you can have money transferred directly from your paycheck to it and you will not even notice it. Make a budget and have a certain sum transferred. This way your mind will block access to this money and you find that you will be spending less.

Make a budget: 
A new bank account would be useful without a proper budget. Keep track of what you usually spend and see what you can do without and what you can have transferred into the new account. More importantly, do not underestimate travel costs; London and say Barcelona will require different budgets. Also don’t underestimate transportation costs as those can add up as well. You would be in a much better situation if you saved up more than you need as opposed to running out of money during your trip.

Use cash:
Try to pay as many of your expenses in cash. This way, you can keep track on how much money you are spending. A good idea would be to have the sum you are willing to spend in cash so you can keep track of how much money you have left.


Make your own coffee:

Whether during your travels or in the lead-up to it. it is often difficult to notice that the daily $2.50 spent on coffee adds up quickly. Buy a french press and use it at home. When travelling, fill it with socks and take it with you, so you can make your own coffee.

Host dinner parties and avoid bars:
Save your restaurant money for your travels. Restaurants charge a lot of money on both food and drinks that you can make in your own house for a fraction of the price. Invite friends over for a potluck and if you want to go out, eat before so you do not spend much on food.

Other tips are here:


No comments:

Post a Comment