CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, July 30, 2013

ĐÁNH NHAU VÌ CÁI BÓNG TRONG LU RƯỢUNgày xưa có chàng trai nọ con ông Trưởng giả vừa cưới được vợ. Vợ chồng mới cưới rất
yêu kính nhau. Một bữa chồng bảo vợ:

  Em vào trong nhà bếp lấy rượu ra đây cùng uống cho vui. 

    Người vợ vào nhà vừa giở nắp lu đầy rượu nàng chợt thấy bóng mình hiện ở trong lu liền cho là có người đàn bà khác đã ẩn tự bao giờ, nổi tam bành lục tặc, chạy ra lớn tiếng với chồng:

  Anh đã chứa dấu người đàn bà trong lu rượu còn cưới tôi về làm chi nữa? Vào mà ân
ái với hắn, tôi về đây!... 

    Chồng tức quá vào xem, lại thấy bóng mình, nổi giận chạy ra nạt vợ:

  Mầy giấu trai trong đó mà đổ thừa cho tao giấu gái? Dám làm việc như thế trước mặt
tao à? 

    Thế là hai vợ chồng cãi vả nhau rồi đến chuyện ấu đả kịch liệt, sưng đầu bể trán la khóc om sòm, đàng nào cũng cho mình là phải. Lúc ấy có vị Tỳ Khưu đi ngang qua nghe được nguyên do việc đánh lộn, đến xem thử mới biết là đánh nhau vì cái bóng trong lu, lòng bùi ngùi tự than rằng:

  “Người đời quá dại khờ cho cái giả là thật” 

    Ngài thương hại cho hai vợ chồng trẻ, rồi vào nhà can gián, dùng đủ lời hay lẽ phải. Hai vợ chồng vẫn không nghe. Ông liền nói:

  Ta sẽ vì các người mà bắt người trong lu ra cho.

Ngài lấy một cục đá to đập vỡ lu rượu chảy linh láng, bóng người trong lu cũng  biến mất. Cả chồng lẫn vợ nhìn vào mảnh lu bể không còn thấy bóng người nào nữa. Họ hiểu được sự lầm lạc của mình và xin lỗi nhau. 

2 comments:

 1. - Bởi đời là giả tạm
  Nên sống thật với nhau,
  Nếu kiếp người trôi mau
  Thì oán thù dừng lại.

  ReplyDelete
 2. Đôi lúc mình cũng ngu vì mấy cái bóng trong lu đó bạn

  ReplyDelete