CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, July 18, 2013

Bốn hạng người phải xem KHÔNG phải bạn, dầu tự cho là bạn: 1. Người vật gì cũng lấy: người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiều, vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình.
 2. Người chỉ biết nói giỏi: tỏ lộ thân tình việc đã qua; tỏ lộ thân tình việc chưa đến; mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình.
 3. Người khéo nịnh hót: đồng ý các việc ác; không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích.
 4. Người tiêu pha xa xỉ: đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện,  đam mê cờ bạc.

Bốn hạng người phải được xem là BẠN chân thật:

 1. Người bạn giúp đỡ: che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ dựa cho bạn khi bạn sợ hãi, khi bạn có công việc, sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu.
 2. Người bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui: nói cho bạn điều bí mật của mình, giữ gìn kín điều bí mật của bạn, không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, dám hy sinh thân mạng vì bạn.
 3. Người bạn khuyên điều lợi ích: ngăn chặn bạn không làm điều ác; khuyến khích bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết con đường lên cõi Chư thiên
 4. Người bạn thương tưởng: không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn chặn những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán bạn.

(Trích Kinh Giáo Thọ Thi – Ca –La – Việt (Singalovada Suttanta), Kinh Trường Bộ Quyển 2)

1 comment:

 1. Đọc blog mấy ngày liền, đến phần này xin phép Quynh Dung nhé, mình chép đưa vào trang facebook, bạn bè ai chưa đọc thì có dịp đọc.
  Cảm ơn Quynh Dung.

  P/s : Mình muốn để lại tên, nhưng sao phần URL thế này hóa ra phải kê vào facebook, hay web... thế thì tội lỗi rồi mắc lo quảng cáo.

  Chọn cách này để báo danh vây

  Truc Nguyen - Người Việt (chắc phải gọi là Việt Cổ)
  Không chịu bị bọn không phải Việt gọi là An Nam Mít

  ReplyDelete