CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Tuesday, July 16, 2013

Từ Tâm KinhTôi từng nghe kể như vầy:
Ở thành Vương Xá tại ngay Kỳ Hoàn
Thế Tôn cho gọi chúng tăng
Thuyết giảng dạy về tu pháp từ tâm.

Một lòng nhân ái bao la
Ân cần quý khắp kẻ xa người gần.

Vốn không luyến ái bận lòng
Cũng không mong đợi về vòng lợi danh.

Không vì ân nghĩa riêng đành
Cũng không cân nhắc với mình lạ quen.

Xóa đi ngăn cách hững hờ
Cùng nhau xây dựng nhịp cầu cảm thông.

Người từ tâm đủ bao dung
Đủ lòng độ lượng, đủ tình yêu thương.

Với người mưu hại đủ điều
Một bề tha thứ, không chê không phiền.

Thấy người gặp nạn khó qua
Lòng mình đau xót như là khổ chung.

Thấy người hạnh phúc thành công
Lòng mình vui sướng như cùng vinh hoa.

Thấy người lầm lỗi, đọa sa
Từ mẫn tha thứ, khuyên can dắt dìu.

Thương loài cầm thú đọa đầy
Địa ngục, ngạ quỷ tội dầy nghiệp mang.

Từ tâm như ánh trăng vàng
Dịu dàng soi thấu muôn đàng trầm luân.

Như tàng lá mát rộng che
Hữu tình vô lượng, tâm từ vô biên.

Tâm từ như suối triền miên
Thấm vào mạch sống mọi niềm an vui.

Tâm từ là gốc vun bồi
Tinh thần cao thượng, đức lành thêm tươi.

Cuộc đời như đóa hoa cười
Phước kia tự đến, đức cao tự thành.

Thức ngủ thư thái thân tâm
Đi đứng vui vẻ, nằm ngồi bình an.

Hòa giải tốt đẹp làm sao
Thế gian sân hận tan vào hư không.

Niềm an lạc, gia đình xã hội
Thiên long thần quỷ ngưỡng mộ hộ trì.

Lũ lụt, lửa bỏng, chiến tranh
Độc trùng, tai nạn thảy đều giải qua.

Tâm từ là đường lên trời
Tiến đến Niết bàn đâu có xa xôi.

Thế Tôn thuyết giảng mấy lời
Tùy kheo đại chúng tuân theo phụng hành.

Bài liên quan: TỪ BI KINH  

No comments:

Post a Comment