CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, July 18, 2013

SÁU NGUYÊN NHÂN PHUNG PHÍ TÀI SẢN: 1. Đam mê các loại rượu: có 6 nguy hiểm

·       Tài sản hiện tại bị tổn thất
·       Đấu tranh tăng trưởng
·       Bệnh tật dễ xâm nhập
·       Thương tổn danh dự
·       Để lộ âm tàng
·       Trí lực tổn hại

 1. Du hành đường phố phi thời: có 6 nguy hiểm

  • Tự mình không được che chở hộ trì
  • Vợ con không được che chở hộ trì
  • Tài sản không được che chở hộ trì
  • Bị tình nghi là tác giả của ác sự
  • Nạn nhân các tin đồn thất thiệt
  • Tự rước vào thân nhiều khổ não

 1. La cà đình đám hý viện: có 6 nguy hiểm

Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống.

 1. Đam mê cờ bạc: có 6 nguy hiểm

·       Nếu thắng thì sanh oán thù
·       Nếu thua thì tâm sanh sầu muộn
·       Tài sản hiện tại bị tổn thất
·       Tại hội trường (pháp trường) lời nói không hiệu lực
·       Bằng hữu đồng lieu khinh miệt
·       Vấn đề cưới gã không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ

 1. Thân cận các ác hữu: có 6 nguy hiểm

Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động.

 1. Quen thói lười biếng: có 6 nguy hiểm

·       “Quá lạnh” không làm việc
·       “Quá nóng” không làm việc
·       “Quá trễ” không làm việc
·       “Quá sớm” không làm việc
·       “Tôi quá đói” không làm việc
·       “Tôi quá no” không làm việc

Những việc phải làm lại không làm

KỆ:

Có bạn gọi bạn rượu
Có bạn, bạn bằng mồm
Bạn lúc thật hữu sự
Mới xứng danh bạn bè.

Ngủ ngày, thông vợ người
Ưa đấu tranh, làm hại
Thân ác hữu, xan tham
Sáu sự não hại người.

Ác hữu, ác bạn lữ,
Ác hạnh, hành ác xứ
Đời này cả đời sau
Hai đời, người bị hại.

Cờ bạc và đàn bà
Rượu chè, múa và hát
Ngủ ngày, đi phi thời
Thân ác hữu, xan tham
Sáu sự não hại người.

Chơi xúc xắc, uống rượu
Theo đuổi đàn bà người
Lẽ sống của người khác
Thân cận kẻ hạ tiện
Không thân cận bậc trí
Người ấy tự héo mòn
Như trăng trong mùa khuyết

Rượu chè, không tiền của
Khao khát tìm tửu điếm
Bị chìm trong nợ nần
Như chìm trong bồn nước
Mau chóng tự hại mình
Như kẻ mất gia đình.

Ai quen thói ngủ ngày
Thức trọn suốt đêm trường
Luôn luôn say sướt mướt
Không thể sống gia đình.

Ở đây ai hay than:
Ôi quá lạnh, quá nóng
Quá chiều, quá trễ giờ
Sẽ bỏ bê công việc.
Lợi ích, điều tốt lành
Bị trôi dạt một bên
Ai xem lạnh và nóng
Nhẹ nhàng hơn cỏ lau
Làm công việc của mình
Hạnh phúc không từ bỏ.

BỐN NGHIỆP PHIỀN NÃO: sát sanh, trộm cắp, nói láo, lấy vợ người

BỐN LÝ DO LÀM ÁC NGHIỆP:

 1. Ác nghiệp làm do tham dục
 2. Ác nghiệp làm sân hận
 3. Ác nghiệp làm do ngu si
 4. Ác nghiệp làm do sợ hãi

(Trích Kinh Giáo Thọ Thi – Ca –La – Việt (Singalovada Suttanta), Kinh Trường Bộ Quyển 2)

No comments:

Post a Comment