CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, December 26, 2015

Cách tìm vé máy bay rẻ nhất với công cụ tìm kiếm skyscanner

Xin mời mọi người đọc bài viết bằng tiếng Anh này. Rất hay và hữu ích!


Bài viết cực kỳ hữu ích cho người đi bụi theo kiểu: đến đâu không quan trọng, quan trọng là vé máy bay phải rẻ nhất, và đi ngày nào không quan trọng miễn sao vé rẻ là được rồi, cho nên địa điểm đến sẽ chọn là Everywhere và ngày đi thì chọn là "Whole month," rồi sau đó chỉ chọn từng tháng để xem, chứ không phải chọn ngày nữa.

Và đặc biệt là trang SkyScanner này có cả tiếng Việt và báo giá cũng bằng Việt Nam đồng luôn đó mọi người. Nếu muốn báo giá bằng tiền khác thì tùy mình chọn.

No comments:

Post a Comment