CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, December 18, 2015

Đừng bao giờ chủ quan!


Đừng bao giờ chủ quan, ỷ lại vào bất cứ điều gì. Bởi vì sẽ có lúc điều ấy quật ngược lại mình. Cái này thì ai cũng biết, nhưng phải trải nghiệm điều ấy nhiều lần thì mới NGỘ.

Tôi thường rất giỏi ở kí tự như A, B, C, D…. và rất hay nhầm lẫn ở mấy con số. Cho nên khi gặp số là tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần luôn đó.

Rồi chuyện thế này. Tôi đăng ký chuyến bay giùm cho một vài người. Tôi cẩn thận lắm nha. Ghi thông tin của từng người ra một tờ giấy, kiểm tra tới lui mấy con số cho thiệt là chính xác với giấy tờ gốc. Sau khi đăng ký xong thì dĩ nhiên là mấy con số không có sai, nhưng mà lại sai cái TÊN hihihihi. Cái tên được viết đầu tiên, mà lại in hoa chữ thiệt là to, vậy mà lại sai mới vui chớ! Lý do là: Tôi chỉ kiểm tra mấy con số mà hổng có kiểm tra cái tên, bởi vì tôi tưởng rằng mình hổng bao giờ nhầm tên sau khi được ghi chú ra giấy. Tôi ghi chú ra giấy rõ ràng, thế mà vẫn sai mới ghê chớ!

Bài học rút ra: Tưởng vậy mà hổng phải vậy. Cái mình đinh ninh rằng đúng lại có khi hổng đúng. Cho nên đừng bao giờ dùng kinh nghiệm cũ mà áp đặt vào tình huống mới. Mỗi một tình huống là khác nhau và nguyên vẹn với chính nó; hãy quán sát tình huống mới theo cái nguyên vẹn của nó, đừng để kinh nghiệm cũ của mình xen vào. Nói thì dễ chứ làm hổng có dễ đâu. Bởi vì chúng ta hay bị kinh nghiệm cũ điều khiển lắm, một khi kinh nghiệm cũ trở thành thành kiến hay thói quen thì rất khó mà nhận thấy ra nó, chứ đừng nói chi đến việc đừng để nó xen vào cái mình đang làm hay đang nói.

Mỗi một tình huống là khác nhau, là mới, là nguyên vẹn với chính nó. Nên nhớ cho là như vậy. (Nhưng mà gặp chuyện vẫn cứ quên, vẫn cứ hành động theo kinh nghiệm cũ và thói quen hihihihi.)

Mục đích chính của đời người là nhận ra khi nào mình nói/viết/hành động/suy nghĩ theo thói quen, theo thành kiến, hay theo kinh nghiệm cũ.

Bài liên quan:  Dịch vụ Air Asia Live Chat thiệt là dễ thương!

No comments:

Post a Comment