CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, April 16, 2015

Cách làm bếp cồn từ vỏ lon bia/nước ngọt

Đầu tiên kiếm 2 cái lon nước ngọt hay bia đều được, khía trước một đường để cắt cho nó phẳng

2

Cắt gần sát đường khía, cắt dọc từng miếng nhỏ rồi bẻ. Làm 2 cái như vậy rồi úp vào nhau

3 
Đục khoảng đôi chục cái lỗ nhỏ xung quanh, phía mặt vát ngoài của đáy lon. Đục thêm 1 cái lỗ ở chính giữa đáy lon để còn bơm cồn vào

4

Kiếm 1 cái vít vặn vào như hình

5

Kiếm 1 cái khay sắt nhỏ hay cái nắp vung nào để có thể đổ 1 ít cồn mồi vào mà không bị chảy mất. Đổi thêm 1 ít cồn mồi lên phía trên chỗ cái vít. Rồi châm lửa. Chục giây sau, bắt đầu xuất hiện lửa xanh từ các lỗ đã đục.

6

Giờ thì bắc nồi lên đun nấu thôi! Thật tiện lợi đúng không!

7

Xem nguồn bài viết ở đây


No comments:

Post a Comment