CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Saturday, April 25, 2015

Lưu ý khi quyên góp tiền cho Nepal

Nepal vừa trải qua một trận động đất thảm sầu.
Hiện giờ trên các trang mạng có một số tổ chức quyên góp tiền cứu trợ cho Nepal thường được gắn nhãn là "Help Nepal"
Đừng dại dột mà góp tiền vào các quỹ này nha mọi người. Tiền quyên góp sẽ chui vào túi riêng của ai đó.

Dưới đây là những tổ chức quyên góp chính thức cho Nepal:

 Nepal Red Cross

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Save the Children - Nepal Children's Emergency Relief Fund
\
The U.S. Fund for UNICEF

MercyCorps Nepal Earthquake Response fund

CARE Emergency Relief

Oxfam Great Britain - Nepal Earthquake Response

Handicap International

Global Giving - Nepal Earthquake Relief Fund

Xem cách đóng góp qua mạng ở đây


No comments:

Post a Comment