CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, May 24, 2012

Khi chúng ta bị Trung Quốc ăn hiếp, cứ an tâm đi bà con!!!!!!!

Trung Quốc lại lấy tàu, thả ngư dân

Theo luật nhân quả thì kiếp sau những người Trung Quốc chuyên đi "ăn hiếp" người Việt Nam thế này sẽ tái sanh thành người Việt Nam cả. Thấy chúng làm dữ, bà con hung hăng phản đối. Hà, có ai nghĩ rằng kiếp trước mình là người Trung Quốc, chuyên đi ăn hiếp các nước nhỏ nên kiếp này phải chịu làm người dân nước nhỏ và bị ăn hiếp lại không vậy?

Luật nhân quả công bằng lắm đấy!!!! Nên cứ yên tâm mà ăn hiền ở lành đi, kiếp sau sẽ tái sanh ở một nơi tốt hơn, không bị mấy nước lớn đàn áp. Nếu hung hăng quá thì kiếp sau có khi thành người Trung Quốc, đi đến đâu cũng bị ghét hết đó.

No comments:

Post a Comment