CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Wednesday, January 9, 2013

Nhóm múa của Purna

Trong bài Tôi được đặt tên Nepal, tôi có nói đến người thầy dạy múa của nhóm. Đó là Purna. Từ "Purna" trong tiếng Nepal xuất phát từ chữ "Purne" nghĩa là Full Moon Day (Ngày trăng tròn).

Purna là người đạt giải 5 của chương trình múa tài năng có tên là Cham Chami Star.

Dưới đây là thông tin liên lạc của Purna dành cho những bạn nào muốn giao lưu học hỏi về các điệu múa, đặc biệt là các điệu truyền thống của Nepal.

Hiện Purna đang ở tại Bhesi Gau (Gau nghĩa là village), quận Jorpati, thành phố Kathmandu, Nepal

Điện thoại liên lạc: 977-9818035874
Email: purnatamanglama@yahoo.com

Nếu không thì cũng có thể liên lạc đến số điện thoại của bạn cùng phòng với Purna là Mohen Magar: 977-9818035875

Một số bức ảnh chụp của nhóm múa này mà tôi sao chép lại từ máy tính của Purna nè các bạn!

m

No comments:

Post a Comment