CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, January 7, 2016

Làm phụ nữ là một đặc quyền tối cao!


Tôi phát biểu ý kiến nha!
Làm phụ nữ là một đặc quyền tối cao mà bất cứ người nam nào cũng phải thèm muốn cái đặc quyền ấy. Vì sao làm phụ nữ là một đặc quyền tối cao?

Hỏi: Trên đời này, cái gì khó hiểu nhất?
Đáp: Phụ nữ.
Hỏi: Trên đời này, cái gì dễ thay đổi nhất?
Đáp: Tâm lý phụ nữ
Hỏi: Trên đời này, cái gì không thể đoán trước được?
Đáp: Tâm trạng phụ nữ.
Hỏi: Trên đời này, ước muốn gì là điên khùng nhất?
Đáp: Ước muốn hiểu phụ nữ

Chỉ sơ sơ nhiêu đó đủ cho mọi người thấy làm phụ nữ là một đặc quyền rồi chứ gì! Một người phụ nữ suốt ngày cứ phải đương đầu với mớ bòng bong của chính mình (với điều kiện họ phải biết thường xuyên tự quán sát chính mình), rồi họ từ từ phải có trí tuệ thôi. Chỉ có người bản lĩnh nhất mới có khả năng làm điều khó khăn nhất! Khi nào có khả năng biết được tâm lý, tâm trạng, trạng thái của chính mình, họ có thể biết được cả thiên hạ, bởi vì tự biết chính mình là con đường duy nhất để biết được thiên hạ.

Đối với mấy ông nam: Cách duy nhất để qua được ải mỹ nhân, đó là đích thân họ phải trở thành phụ nữ, một người phụ nữ thật sự, chứ tôi không có kêu gọi mọi người đi phẫu thuật giới tính đâu nha! Họ nên có một lời nguyện cho kiếp sau họ trở thành phụ nữ. Vì sao?

Vì một khi trở thành một người phụ nữ thực thụ thì họ mới có khả năng quán sát và biết được hết mọi suy nghĩ sâu kín mà chỉ có người nữ mới có; họ mới có khả năng biết được những lắt léo, những mánh khóe, những sự rắc rối phức tạp trong tư duy của một người phụ nữ. Khi nào biết rõ những điều này thì họ sẽ không bao giờ muốn gần gũi bất kì một người phụ nữ nào cả, chứ đừng nói là sa ngã vì phụ nữ. Thậm chí nếu không tái sinh làm người mà tái sinh làm con vật như heo chó gà mèo……… thì họ cũng không muốn gần gũi con cái. Hiểu rõ bản chất của một con cái rồi thì chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho họ toát hết cả mồ hôi vì khiếp sợ chứ đừng nói là nảy ý muốn gần gũi.

Ải mỹ nhân là ải khó nhất đối với một người nam, ai qua nỗi ải này xem như có thể đắc đạo được rồi đó. Và để qua ải này, họ phải hiểu rất rõ bản chất của một người phụ nữ. Khi hiểu rõ rồi thì họ mới không bị phụ nữ làm cho dính mắc được nữa. Muốn xả ly bất kì điều gì thì chỉ có hiểu rất rõ điều ấy thì mới có thể xả ly được, bằng không chỉ là lấy đá đè cỏ. Do vậy, muốn xả ly sự dính mắc vào phụ nữ thì phải hiểu rất rõ phụ nữ. Và để hiểu rõ phụ nữ thì chỉ có tự thân mình trở thành một người phụ nữ.

Vậy đó. Bây giờ ai là nam mà tự thấy mình không qua nỗi ải mỹ nhân thì nên nguyện kiếp sau làm phụ nữ hết đi nha mọi người! Còn ai là phụ nữ rồi, thấu được bản chất của người nữ rồi, biết khiếp sợ phụ nữ rồi thì kiếp sau xin trở lại làm nam.

No comments:

Post a Comment