CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Friday, January 8, 2016

Đừng xem người khác là đối thủ!

Trong kinh doanh, lẽ thường chúng ta sẽ có đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Nếu xem người khác là đối thủ thì chúng ta đang tự mình thể hiện một tâm thái hằn học. Mang một tâm thái hằn học vào cuộc sống thì chúng ta sẽ được đáp trả bằng một sự hằn học. Thật ra chẳng có ai là đối thủ của mình cả, chỉ tại mình nghĩ vậy thôi. Hãy xem họ như những người bạn đang giúp mình nhận rõ giá trị của chính mình, đang giúp mình tự kiểm tra lại một niềm tin hay một giá trị nào đó mà mình đang theo đuổi. Hãy tưởng tượng xem, nếu mình đi trên đường bằng, không có ai rượt đuổi, hay không có hầm hố chông gai thì con đường này sẽ chán phèo. Phải có người rượt thì mình mới nhận ra mình có thể chạy rất nhanh, phải có hầm hố thì mình mới biết mình có khả năng nhảy, thậm chí là nhảy rất cao nữa cơ. Cho nên đừng xem người rượt đuổi mình hay hầm hố chông gai trên là chướng ngại, là kẻ thù hay là đối thủ, hãy xem họ là những người bạn. Khi xem họ là bạn thì thay cho thái độ hằn học, hận thù là một thái độ tri ân.

Chỉ cần chúng ta thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn của mình về một người hay một vấn đề thì ngay từ bên trong mình đã cảm nhận được sự thư thái an bình rồi. Đó là chưa kể đến những tác dụng khác của một tâm thái tri ân mà chúng ta dần dần sẽ được hưởng nữa đó nha. Bởi vậy mới nói: mình ném vào cuộc sống cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó. Nếu mình ném một thái độ hằn học mình sẽ nhận lại một thái độ hằn học. Nhưng trước khi nhận lãnh thái độ hằn học thì ngay bản thân mình đã không an bình, đã chất chứa đầy sự thù hận ghen ghét trong đó rồi. Mình tự làm hại mình ngay trước khi mình bị đáp trả. Đó là chưa kể sự hằn học và thù hận của mình tạo ra một từ trường làm cho những người xung quanh bị cuốn theo, cho nên mình vừa không an bình mình vừa đem lại cảm giác bất an cho người khác. Cái này chỉ cần lắng lại một chút thì tự mình nhìn thấy thôi.

Còn khi mình ném vào cuộc sống một thái độ tri ân thì mình sẽ được đáp trả bằng sự tri ân. Nhưng trước khi được đáp trả bằng sự tri ân thì ngay trong bản thân mình đã có sự thư thái thanh thản, và từ trường mình tạo ra cho môi trường xung quanh cũng đầy sự an bình thảnh thơi, làm cho người xung quanh mình được an lạc.

Cùng một vấn đề, tốt/ xấu không cần biết, nhưng thái độ của mình đối với vấn đề ấy mới là điều quan trọng, mới là cái mình cần phải lưu ý và điều chỉnh.

Vậy đi nha. Trong bất kì tình huống nào thì chúng ta cũng không có kẻ thù, không có đối thủ, chúng ta chỉ có những người bạn, chúng ta chỉ có các ân nhân. Nói theo ngôn ngữ đạo thì tất cả các chướng duyên đều là thuận thuận duyên nếu chúng ta biết cách nhìn.

Nói thì nghe hay vậy đó nhưng cái này thì tôi vẫn chưa làm được rốt ráo đâu nha mọi người! Bởi vì trong tôi còn đầy rẫy sự ganh tị và sân hận. Nhưng mà từ từ rồi điều chỉnh, hổng thể nào làm cái rẹt là được ngay đâu à. Từ từ thì cháo cũng nhừ, cho nên cần có thời gian nha mọi người hihihihihihi.

No comments:

Post a Comment