CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, June 21, 2012

LẠI NGỘ!!!!!!!!!


Trong bài ngộ trước RỒI, NGỘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , tôi có nói: NO ATTACHMENTS, NO REBIRTHS. Tuy nhiên, quan trọng là phải tìm ra “how to have no attachemts.”

Kha kha kha, bây giờ lại ngộ ra thêm 1 điều nữa, điều này là để giải quyết “HOW TO HAVE NO ATTACHMENTS.” Đó là:

Mỗi khi làm bất cứ việc gì, các bạn tự đặt câu hỏi với từ “Ai?”

 Ví dụ:

Khi đang lạy Phật, các bạn tự hỏi: “Ai đang lạy Phật?”

Khi đang đọc kinh, các bạn tự hỏi: “Ai đang đọc Kinh?”

Khi đang ăn, tự hỏi: “Ai đang ăn?”

Khi đang uống, tự hỏi: “Ai đang uống?”

Khi đang ngủ, tự hỏi: “Ai đang ngủ?” (ngủ thì làm sao mà hỏi được nhỉ? Ai hỏi được thì cứ tự hỏi. Hehehehehe!)

Vân vân vân.

Khi nào trả lời được câu hỏi: “Ai?” là khi đó các bạn đoạn tuyệt được với “attachments” Kha kha kha kha kha. Lại thấy SƯỚNG SƯỚNG SƯỚNG QUÁ!!!!!!!!!

Lưu ý 1: Câu hỏi này tự hỏi tự trả lời, không ai trả lời giùm được đâu nghen bà con!

Lưu ý 2: Bà con nào tìm ra được câu trả lời rồi thì nhớ “độ” cho tôi để tôi cũng tìm ra được câu trả lời luôn nghen!!!!!!! Hihihihihihi.

No comments:

Post a Comment