CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, June 3, 2012

Chùa Độ Sanh


Loa loa loa, nếu muốn sang đây làm tình nguyện thì đến trường của cô Từ Tâm, còn nếu không muốn làm tình nguyện mà lại muốn tu (có hú không thì tùy) thì có thể đến chùa Độ Sanh ở. Chùa này do thầy Hoàng Hiền, cũng một Việt kiều Mỹ sang đây mở. Muốn biết về cuộc đời của thầy Hoành Hiền thì hãy vào google tìm đoạn Youtube “Phật Pháp nhiệm màu kỳ 15” sẽ biết ngay. Đó là cả một sự thay đổi 180 độ đấy các bạn!

Theo thầy Hoàng Hiền thì chùa này cung cấp chỗ ở miễn phí cho những ai muốn sang đây tu (chứ không phải để đi chơi). Nếu thấy thích hợp các bạn có thề liên hệ thầy để vào ở. Thường thầy ở Mỹ, mỗi năm chỉ về Ấn độ vào khoảng đầu năm và ở khoảng 3 tháng. Thường chùa không có thầy, có vài đệ tử của thầy là người Ấn trông coi giúp. Ngoài ra tùy thời điểm mà trong chùa có khi có tăng ni Việt Nam ở, lúc có lúc không.

Mặt tiền chùa Độ Sanh.

 Tầng trệt của chùa có vài lớp cho học sinh tiểu học; thầy không yêu cầu làm tình nguyện, thầy thuê giáo viên Ấn độ cả, nhưng nếu muốn dạy tình nguyện thì chắc cũng ok các bạn nhỉ? (với điều kiện là phải ở ít nhất cho hết 1 học kỳ)

Liên hệ thầy Hoàng Hiền qua địa chỉ sau: www.chuadosanh.org

Địa chỉ chùa Độ Sanh ở Ấn độ:

Chùa Độ Sanh
Tikabigha Village, Bodhgaya, Gaya, Bihar, India
Pin: 824231
Điện thoại (số Ấn độ): (0091) 9631195441

(có thể vào google tìm cũng ra chùa này đấy!)

Chân dung thầy Hoàng Hiền, đang chuẩn bị chia tay với nhóm Phật tử Việt Nam.
Chuẩn bị lên đường về lại Việt Nam! (những người kia, không phải tôi, tôi đến để chia tay họ!)

 Ngoài chùa Độ Sanh, ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng có vài chùa Việt Nam khác nhưng tôi chưa đến tận nơi nên không thể giới thiệu cho các bạn được.

Tuy nhiên, các bạn có thể tự tìm thông tin về Việt Nam Quốc tự, chùa Viên Giác, chùa Đàm Di, chùa Linh Sơn,………..

No comments:

Post a Comment