CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Sunday, June 3, 2012

Trường Việt Nam ở Bồ Đề Đạo Tràng


Đó là trường do ni sư Từ Tâm, một Việt Kiều Mỹ sang đây mở.
Vừa bước qua khỏi cổng là thấy ngay tượng Phật.Trường gồm có:

Một dãy hành lang vào các phòng học.

Một lớp học tiêu biểu.

Một phòng học nghề tiêu biểu là nghề may.

Văn phòng hiệu trưởng


Trong trường có cả chính điện để thờ Phật

Ni sư Từ Tâm.


Tin vui cho những ai có thời gian rảnh và muốn sang Bồ Đề Đạo Tràng làm từ thiện. Đó là trường này theo lời cô Từ Tâm thì cần giáo viên tình nguyện cho tất cả các bộ môn (dĩ nhiên là dạy bằng tiếng Anh) từ thêu thùa, may vá, tiếng Anh, vẽ vời đến cả dạy tiếng Việt,………… Tóm lại là bất cứ ai miễn có tâm là có thể giúp ích cho trường. Ngoại trừ bộ môn tiếng Anh thì phải giỏi tiếng Anh mới dạy được, còn lại các bộ môn khác thì không cần giỏi tiếng Anh lắm, hành là chủ yếu mà, nói nhiều thì cũng chả ai nghe đâu mà nói!

Ni sư Từ Tâm cùng học sinh Ấn độ (trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam) dự lễ Phật Đản 2012 ở Main Temple, Bồ Đề Đạo Tràng.
 
Loa loa loa, những bạn nào muốn ở xứ Phật thì sang đây giúp cho cô Từ Tâm nhé! Về chỗ ở thì không cần lo, các phòng học ở tầng dưới, tầng trên là dành cho việc ở nên các bạn có thể ở thoải mái vô tư. Có cả nhà bếp cho các bạn có thể tự nấu nướng tùy thích.

Tóm lại lý do tôi viết bài này là để thông báo cho các bạn một địa điểm làm tình nguyện ở Bồ Đề đạo Tràng.

Có thể liên hệ với cô Từ Tâm qua số điện thoại sau: (0091)9955837644 (số Ấn độ)No comments:

Post a Comment