CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Wednesday, October 8, 2014

Ây da, Đinh tặc!!!

Muốn đi bụi ở Việt Nam nhưng mà ngán đinh tặc quá. Bây chừ làm răng???

Mọi người đọc thử bài Kinh nghiệm chống đinh tặc này đi nghen!!!

Sáng kiến chống đinh tặc đây này bà con!

Xe máy thì trang bị thế, còn xe đạp thì chắc tôi tìm cách gắn một cây chổi nhỏ ở bánh trước để vừa đi vừa quét đường luôn hihihihihi. Có ai có sáng kiến hay tối kiến gì để chống đinh tặc cho xe đạp không vậy?

Trời nắng chang chang, mắt đổ lửa, hành lý nặng trĩu trên ba ga, lưng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân đầm đìa như con heo, mà gặp bọn đinh tặc thì chỉ còn có khả năng: ai biết thiền rồi mà gặp cảnh này chắc vào được đại định luôn, nếu không thì chắc móc cờ lê ra quýnh lộn quá!!!!

Ây da đi bụi ở Việt Nam khổ vậy sao ta! Kiểu này chắc đi bộ luôn quá!!!


No comments:

Post a Comment