CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Wednesday, October 29, 2014

Lý do tôi hay đăng lại các bài viết của Tony Buổi Sáng


1. Một số bài viết của Tony Buổi Sáng chỉ đăng trong 24h hay 48h, sau đó thì xóa mất. Cái này là để luyện tính nhanh nhạy thông tin cho các bạn trẻ. (Đang suy nghĩ: không biết có nên bắt chước cho blog của mình không nhỉ? hihihi)

2. Thường những gì thật sự mang lại lợi ích cho cộng đồng, ít ai quan tâm đến việc người khác lấy bài của mình đăng lại tùm lum khắp nơi, mà họ còn cảm ơn những người đã đăng bài của họ để giúp cho thông tin lan tỏa mau chóng. Cho nên những gì có ích cho cộng đồng thì cứ thế mà share chả cần xin phép ai cả. Bởi người viết không bao giờ quan tâm đến việc bạn chôm bài của họ để đăng; trái lại họ còn tri ân bạn nữa kìa!

3. Rất nhiều bài của Tony Buổi Sáng viết khiến tôi tâm đắc bởi đó là những bài tôi muốn viết nhưng hoặc do chưa đủ trình độ để viết hoặc do làm biếng viết nên khi có người viết sẳn thì cứ thế mà share thôi, cần quái gì làm lại từ đầu. Share mà được tri ân thì cứ share thoải mái! Do đó ai muốn share những gì trên blog của tôi thì cứ thoải mái chả cần xin phép gì cả!


No comments:

Post a Comment