CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

5. Nhng Blog liên quan:

Pht Pháp:https://khongdenkhongdi.blogspot.com/

Hi giáo:https://daohoitrongtim.blogspot.com/

Tái chế: https://recyclewithmaya.blogspot.com/

Thursday, October 16, 2014

Xin trân trọng tri ân hai bậc đại thiện tri thức của tôi!!!

Đó là thầy Thích Thanh Từ và thầy Thích Nhất Hạnh. 

Đúng là chuyện đời vui ghê luôn! Tôi là người chỉ đọc kinh Nam tông; còn kinh Bắc tông cho đến hiện nay tôi chưa đọc quyển kinh nào một cách hoàn chỉnh cả (Ngoại trừ Bát Nhã Tâm Kinh bởi vì bài kinh này ngắn ngủn) Tôi có duyên với chùa Nam tông và các sư Nam tông. Tuy nhiên người giúp tôi sáng đạo lại là hai ông thầy Bắc tông hahaha. Tôi chưa phải là Phật tử, tôi chưa tham gia lễ quy y nào cả; tôi cũng chưa có pháp danh; tóm lại, tôi vẫn là một kẻ ngoại đạo. Đi loanh hoanh mãi thì tình cờ nghe một câu trong bài thuyết pháp về Tánh Không của thầy Thích Thanh Từ, con mắt đạo của tôi được mở ra. Khi con mắt đạo được mở rồi thì mọi việc rõ ràng ngay trước mặt, không còn mờ mờ ảo ảo như trước nữa. Ông thầy Bắc tông Thích Thanh Từ giúp tôi mở con mắt đạo ra; còn ông thầy Bắc tông Thích Nhất Hạnh thì giúp cho con mắt ấy ngày một sáng. Thật là tri ân hai bậc đại thiện tri thức này vô cùng!!!!!!!!!!!!!!! 

Thích Thanh Từ ơi là Thích Thanh Từ, ông đúng là bậc đại A La Hán của tôi; Thích Nhất Hạnh ơi là Thích Nhất Hạnh, ông quả là bậc đại Bồ Tát của tôi. Tôi chưa gặp hai người này ngoài đời  bao giờ nhưng tôi thật là may mắn vô vàn và vô cùng có duyên lành với họ. Cả hai đều gần 100 tuổi nhưng họ vẫn ráng sống mà đợi để mở con mắt đạo cho tôi. Thật là tri ân hai vị vô vàn!!!!!!!!!

Xin trân trọng tri ân bậc đại A La Hán Thích Thanh Từ!!!


Xin trân trọng tri ân bậc đại bồ tát Thích Nhất Hạnh!!!


2 comments:

  1. Chị tới Thiền Viện Thường Chiếu ở Long Thành có thể được đảnh lễ sư ông Thanh Từ

    ReplyDelete
  2. Hôm nay tình cờ biết được blog của bạn đọc mê mệt các bài từ trưa đến tối luôn. Mình cũng rất kính ngưỡng hai Vị này và may mắn được gặp gỡ cũng như quy y với Sư Ông Thích Nhất Hạnh.
    Cảm ơn những bài chia sẻ thật hữu ích của bạn.

    ReplyDelete